Dlaczego warto mieć autocasco?

AutocascoAutocasco należy do dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych, mimo to wybierane jest w Polsce przez wielu właścicieli pojazdów mechanicznych. Warto przy tym pamiętać, że taka polisa nie jest dostępna dla każdego samochodu. Towarzystwa ubezpieczeniowe określają maksymalny wiek pojazdu, jaki mogą ubezpieczyć. Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu AC i dlaczego warto je mieć?

6,37 mln polis autocasco

Dane z końca 2017 roku opublikowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń pokazują, że liczba polis autocasco wynosiła wówczas 6,37 mln. To około 4 razy mniej niż polis OC, które jednak są obowiązkowe. Jak wspomnieliśmy, ubezpieczyciele określają maksymalny wiek pojazdu, jaki mogą ubezpieczyć, ale co do tego nie ma reguły. Możliwe, że towarzystwo ubezpieczeniowe ubezpieczy pojazd mający maksymalnie 10, 15, a nawet 18 lat. Inną kwestią pozostaje opłacalność zakupu polisy dla tak starego samochodu. Możliwe, że autocasco dla auta, które ma 18 lat, może kosztować więcej niż połowa wartości samego pojazdu. Zatem kwestia dostępności AC dla pojazdu to jedno, a kwestia opłacalności jego zakupu to już całkiem inna sprawa. Na pewno do wyobraźni przemawiają informacje opublikowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Otóż według UFG w 2018 roku zakłady ubezpieczeń wypłaciły z autocasco odszkodowania na sumę 4,3 mld złotych, a z OC, które przecież jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych - 6,2 mld złotych. Jak widać, ubezpieczeni korzystają z odszkodowań z autocasco i popularność tej polisy nie jest czymś zaskakującym.

Autocasco chroni przed wieloma ryzykami

Tak jak w przypadku OC zakres komunikacyjnego ubezpieczenia jest zawsze taki sam (określony w ustawie), tak przy autocasco jest on kwestią umowy pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a klientem. Ochrona może obejmować takie ryzyka jak kradzież pojazdu, jego zniszczenie przez osoby trzecie, uszkodzenie w wyniku kolizji, w której właściciel jest sprawcą. W grę wchodzą również zniszczenia wynikające z działania sił natury czy w następstwie pożaru.

Jeśli jesteśmy właścicielami samochodu nowego, o dużej wartości, to szczególnie powinniśmy się zainteresować autocasco - choćby ze względu na możliwość kradzieży. Według danych Głównej Komendy Policji w 2018 roku stwierdzono 8 745 przestępstw polegających na kradzieży pojazdów. To niewiele, biorąc pod uwagę liczbę aut w Polsce, ale mimo wszystko ryzyko utraty samochodu wartego 100 tysięcy złotych jest wystarczającym argumentem za tym, aby skorzystać z AC. Jeśli pojazd zostanie skradziony, to towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie. Najczęściej będzie to suma równa szacowanej wartości pojazdu w dniu wystąpienia szkody, ale istnieje również inne rozwiązanie - można zdecydować się na stałą sumę ubezpieczeniową, która wprawdzie wiąże się z dodatkowymi kosztami, ale też daje możliwość uzyskania odszkodowania równego sumie ubezpieczeniowej z dnia podpisania umowy AC.

Kradzież to oczywiście tylko jedno z wielu ryzyk, jakie obejmuje ubezpieczenie autocasco. W przypadku pojazdów o znacznej wartości koszty naprawy nawet niewielkich szkód mogą być liczone w tysiącach złotych. Jeśli posiadamy AC, mogą one zostać pokryte przez ubezpieczyciela. Jak wspomnieliśmy, zakres polisy można dopasować do swoich oczekiwań. Najczęściej ubezpieczyciele dają możliwość wyboru kilku pakietów ochrony ubezpieczeniowej, które różnią się ceną i zakresem. Na rynku znaleźć można np. AC, które chroni wyłącznie od ryzyka kradzieży i szkody całkowitej. Ubezpieczenie należy dopasować do swoich oczekiwań. Czasami skorzystanie z autocasco po prostu się nie opłaca. Jeśli do naprawy jest niewielka szkoda, to lepiej dokonać tego na własną rękę. Dlaczego? Ubezpieczyciel za każde skorzystanie z odszkodowania z AC obniży poziom wypracowanych przez kierowcę zniżek, co podwyższy koszt ubezpieczenia w kolejnym roku.

Uwaga na wysokość odszkodowania

Rzecznik Finansowy informuje, że ubezpieczeni zgłaszają uwagi co do wysokości odszkodowań wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Najlepiej wysokość odszkodowania skonsultować z firmą, która skontroluje poprawność przeprowadzonych przez ubezpieczyciela kalkulacji, np. z firmą Fundusz Odszkodowań Komunikacyjnych. W ten sposób można ocenić, czy wysokość wypłaconego odszkodowania jest adekwatna do szkody, która wystąpiła, a jest objęta ochroną ubezpieczeniową.

Ocena: 5.0