Ewidencja kierowców - jak ją prowadzić?

Ewidencja kierowcówZatrudnianie kierowców w transporcie drogowym wiąże się z koniecznością prowadzenia ewidencji ich pracy. Dziś dużym wsparciem w tym są różnego rodzaju nowoczesne narzędzia IT. W jaki sposób prowadzić taką ewidencję?

Pracodawca musi pamiętać, że zatrudnianie kierowców w firmie oznacza, iż należy stosować się przede wszystkim do Ustawy o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 z późniejszymi zmianami). To właśnie tam zostały określone zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców. Osoba nadzorująca pracę takich pracowników musi doskonale orientować się w tych przepisach, ale dodatkowo warto ją także wyposażyć w odpowiednie oprogramowanie, które będzie wspierało jej działania.

Jak prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców?

Wróćmy na chwilę do wyżej wymienionej ustawy. W art. 25 ust. 1 możemy przeczytać, że pracodawca ma do wyboru kilka form prowadzenia ewidencji kierowców. Bardziej tradycyjna forma to zapisy na wykresówkach, wydruki z danych uzyskanych z kart kierowców oraz z tachografu cyfrowego lub inne dokumenty potwierdzające czas pracy. Nowsze rozwiązanie to sczytywanie danych w postaci cyfrowej bezpośrednio z kart kierowców i tachografów. Ustawodawca pozostawia jeszcze możliwość prowadzenia rejestrów na podstawie wszystkich tych dokumentów, które zostały wymienione wcześniej. Wybór pozostaje zatem w gestii pracodawcy i to daje pewne możliwości. Z jednej strony można dostosować formę prowadzenia dokumentacji do możliwości firmy, a z drugiej - można skorzystać z powodzeniem z najnowocześniejszych narzędzi informatycznych.

Oprogramowanie do ewidencji kierowców

Dużym wsparciem w prowadzeniu ewidencji kierowców coraz częściej okazują się nowoczesne systemy (np. SATIS). Tego rodzaju moduły nie tylko znacznie przyspieszają i ułatwiają pracę osób odpowiedzialnych za ewidencję, ale również pozwalają wyeliminować nieścisłości oraz pomyłki. Nowoczesne oprogramowanie do ewidencji czasu pracy kierowców może korzystać tak naprawdę ze wszystkich wyżej wymienionych form prowadzenia ewidencji, od tych najbardziej tradycyjnych po rozwiązania w pełni cyfrowe (sczytywanie plików). Mało tego, takie oprogramowanie pozwala prowadzić rozbudowane kartoteki pracowników i przypomina o ważnych terminach związanych z tymi pracownikami (np. badania lekarskie, odnowienie uprawnień itd.). Do tego oprogramowanie pozwala tworzyć różnego rodzaju zestawienia i raporty.

Właściwie prowadzona ewidencja kierowców to obowiązek każdego pracodawcy. Aby uniknąć nieporozumień i uchybień, które może znaleźć na przykład PIP, warto używać do takiej ewidencji zaawansowanych narzędzi dobrej klasy.

Więcej o ewidencji kierowców znajdziesz na SATISGPS.com.

Ocena: 5.0