Leasing konsumencki - także dla klientów indywidualnych!

Leasing konsumenckiForma finansowania, jaką stanowi leasing kojarzona jest przede wszystkim z firmami, gdyż jeszcze do niedawna dostępna była wyłącznie dla przedsiębiorców. Warto jednak wiedzieć, że już jakiś czas temu uległo to zmianie, a z tego rozwiązania skorzystać mogą obecnie również osoby prywatne. Czy jednak aby na pewno jest to opłacalne? Na czym dokładnie polega leasing konsumencki? Jakie są jego wady i zalety?

Czym jest leasing konsumencki?

Leasing to forma finansowania, która łączy w sobie elementy dzierżawy i kredytu. Co to właściwie oznacza w praktyce? Dzięki skorzystaniu z leasingu, zyskujemy możliwość nabycia danej rzeczy bez wymogu angażowania znacznych środków finansowych. Wystarczy, że co miesiąc uiścimy opłatę w ustalonej wcześniej wysokości. Ta forma zbliżona jest do rat kredytowych. Co więc odróżnia leasing od kredytu konsumenckiego? Będzie to głównie forma własności. Decydując się na leasing, nie zyskujemy prawa własności, możemy jedynie użytkować przedmiot leasingu przez określony czas, który obejmuje umowa leasingowa. To także w umowie zawarte są szczegółowe warunki odnośnie do jego użytkowania. Co więcej, leasingodawca może nabyć daną rzecz po zakończeniu okresu ważności umowy, lecz nie ma takiego obowiązku. Przedmiotem leasingu konsumenckiego mogą być rzeczy ruchome, jak również nieruchomości, najczęściej są to jednak auta. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat leasingu konsumenckiego? Zobacz tutaj.

Leasing auta - jak to wygląda?

Decydując się na zakup auta możemy skorzystać z formy finansowania, jaką stanowi leasing. Podpisujemy wówczas umowę z firmą leasingową na użytkowanie wybranego pojazdu. Zobowiązani jesteśmy jednocześnie do opłacania comiesięcznych rat o ustalonej wysokości. Leasingodawca w zamian udostępnia nam samochód, to także po jego stronie znajdują się wszystkie, dodatkowe opłaty, jak chociażby ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W większości przypadków, to także leasingodawca zajmuje się ewentualnymi naprawami i usterkami, a na czas ich przeprowadzenia, ma obowiązek dostarczyć nam auto zastępcze. Musimy bowiem pamiętać, że prawnie to firma leasingowa jest właścicielem pojazdu. Po upływie okresu trwania umowy leasingowej, możemy wykupić samochód na własność za ustaloną wcześniej sumę. Odbywa się to na zasadzie prawa pierwszeństwa, a cena wykupu wynosi zazwyczaj 1% początkowej wartości samochodu. Równie dobrze możemy jednak zdecydować się na podpisanie kolejnej umowy na leasing nowego auta.

Leasing konsumencki a zawiłe przepisy

Jeszcze do niedawna leasing konsumencki wśród klientów indywidualnych nie cieszył się dużym zainteresowaniem. Zdecydowanie większa część osób preferowała kredyty konsumenckie. Z pewnością znaczenie ma fakt, że kredyt zapewnia posiadanie auta na własność. Niekorzystne dla leasingu konsumenckiego były również przepisy prawne i liczne niejasności z nimi związane. Zawiłości dotyczyły w dużej mierze kwestii podatkowych. Początkowo nie zakładały bowiem, że klient indywidualny może być stroną umowy leasingowej. Zmieniło się to dopiero koniec 2011 roku, lecz mimo podpisania ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych, umowa leasingowa poddana została kolejnym wątpliwościom, gdyż pojawiły się głosy, że powinna podlegać jeszcze innej ustawie, o kredycie konsumenckim. Obecnie wygląda to już zupełnie inaczej, a przepisy zostały znacznie uproszczone. Formalności sprowadzają się zazwyczaj do dostarczenia firmie leasingowej wypełnionego wniosku o leasing, ksera dowodu osobistego i drugiego dokumentu tożsamości opatrzonego zdjęciem (np. prawa jazdy). Zdarza się, że leasingodawca może zażądać także aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu oraz wyciągu z konta bankowego wnioskodawcy.

Leasing nadal cieszy się większym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, gdyż liczyć mogą oni na ulgi podatkowe. Warto jednak wiedzieć, że jako klienci indywidualni również mamy taką możliwość, dlatego też zapoznanie się z ofertami firm leasingowych może okazać się dobrym pomysłem.

Ocena: 5.0

Komentarze