Leasing operacyjny a finansowy - znasz różnice?

Leasing operacyjnyW Polsce ponad połowa małych i średnich przedsiębiorstw wybiera leasing jako sposób na sfinansowanie środków trwałych takich jak samochody, maszyny i urządzenia. Przed zawarciem umowy muszą zdecydować o bardzo ważnej rzeczy: co wybrać - leasing operacyjny czy finansowy. Poznaj najważniejsze różnice między nimi, aby podjąć decyzję najlepszą dla Twojego biznesu.

Oba rodzaje leasingu polegają na tym samym, czyli odpłatnym przekazaniu leasingobiorcy do użytkowania środka trwałego. Różnią się jednak pod względem warunków umowy i sposobu rozliczania, co ma przełożenie na opłacalność każdego z rozwiązań. Większość zawieranych umów leasingowych samochodowych dotyczy leasingu operacyjnego głównie ze względu na korzyści podatkowe oraz prosty sposób rozliczania. Jednak istnieją sytuacje, w których wariant finansowy jest bardziej opłacalny np. przy zakupie specjalistycznego sprzętu z niższą stawką VAT.

Różnice między leasingiem operacyjnym i finansowym

Poniżej przedstawiamy najważniejsze różnice występujące między dwoma najpopularniejszymi rodzajami umów leasingowych. Warto je poznać, ponieważ oba rozwiązania mają swoje plusy i minusy, które mogą mieć inne znaczenie dla każdego przedsiębiorstwa.

Własność przedmiotu leasingu

Leasing operacyjny nazywany jest często usługowym, ponieważ polega wyłącznie na udostępnieniu leasingobiorcy środka trwałego w użytkowanie na czas określony w umowie. Może ona przewidywać opcje jego wykupu po zakończeniu umowy, ale nie musi. Natomiast leasing finansowy z góry zakłada nie tylko użytkowanie przedmiotu umowy, ale również przeniesienie na korzystającego prawa do jego własności, które następuje po zapłacie ostatniej raty.

Prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych

W związku z powyższym w przypadku leasingu operacyjnego środek trwały jest zaliczany do majątku finansującego. To firma leasingowa może więc dokonywać jego odpisów amortyzacyjnych. W leasingu finansowym środek trwały od początku umowy jest składnikiem majątku leasingobiorcy, który w związku z tym może rozliczać jego amortyzację.

Czas trwania umowy leasingowej

Większą swobodę określania czasu trwania umowy daje leasing finansowy - w praktyce może być ona zawarta na dowolny okres. Natomiast umowa na leasing operacyjny musi trwać przez taki okres, by stanowił on co najmniej 40% okresu normatywnej stawki amortyzacji środka trwałego. W przypadku samochodów (osobowych i dostawczych) czas trwania umowy zwykle wynosi minimum 24 miesiące, natomiast przy leasingowaniu nieruchomości co najmniej 10 lat.

Leasing operacyjny i finansowy a koszty uzyskania przychodu

Pod tym względem występuje jedna z istotniejszych różnic, która zwykle ma duże znaczenie przy wyborze rodzaju finansowania. W przypadku leasingu operacyjnego można bowiem wliczać w koszty uzyskania przychodu pełną kwotę netto każdej raty leasingowej, a także w całości wniesioną opłatę wstępną. Z kolei przy leasingu finansowym korzystający ma prawo zaliczać do kosztów jedynie część odsetkową rat oraz amortyzację.

Rozliczanie podatku VAT

Leasing operacyjny pozwala odliczać podatek VAT od każdej faktury wystawianej co miesiąc z tytułu rat leasingowych. Co więcej, każda faktura będzie powiększona o VAT zawsze w wysokości 23%, ponieważ dotyczy usługi. Pewne ograniczenia występują w przypadku wielkości odliczanego podatku VAT przy leasingu samochodów osobowych. Jeśli firma używa go jedynie do celów związanych z prowadzoną działalnością, może odliczyć 100% podatku VAT. Jeżeli natomiast wykorzystuje auto także do celów prywatnych, może odliczyć wyłącznie 50% naliczonej stawki.

Leasing finansowy przewiduje zupełnie inne rozliczenie podatku VAT, ponieważ traktowany jest jako dostawa towaru, a nie usługa. VAT należy więc zapłacić z góry w całości wraz z pierwszą ratą. Jego wysokość będzie jednak zależała od przedmiotu leasingu - jeżeli będzie nim np. urządzenie medyczne, może on wynieść 8%.

Kiedy lepszy jest leasing finansowy a kiedy operacyjny?

Z powyższych różnic wynika, że leasing operacyjny a finansowy to dwie odmienne formy finansowania, które dają inne skutki podatkowe i finansowe dla przedsiębiorstwa.

Pierwsze rozwiązanie, czyli leasing operacyjny, cieszy się większą popularnością, ponieważ jest korzystne pod względem podatkowym - raty można co miesiąc wrzucać w koszty, a także odliczać VAT. W przypadku wysokiej opłaty wstępnej można także mieć wysoki koszt uzyskania przychodu i w ten sposób obniżyć zobowiązanie podatkowe.

Leasing finansowy ma jednak także wiele zalet, które docenią niektóre firmy. Jest on bowiem korzystniejszy na przykład dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem, gdzie koszty nie mają wpływu na wysokość opodatkowania. Z rozwiązania tego korzystają także najczęściej lekarze, którzy chcą wyposażyć swoje gabinety w urządzenia medyczne opodatkowane niższą stawką VAT. Ten rodzaj leasingu jest też bardziej opłacalny w przypadku, gdy ważne jest ujęcie środka trwałego w majątku firmy np. ze względu na ubieganie się o dotację. Jest to również tańsze rozwiązanie przy zakupie auta używanego na podstawie faktury VAT marża, gdzie podatek naliczany jest od marży sprzedającego, a nie od wartości samochodu.

Komentarze