Najczęściej popełniane błędy przy diagnostyce komputerowej

Diagnostyka komputerowaFachowo przeprowadzona diagnostyka samochodów może wyraźnie zmniejszyć wydatki związane z naprawą, a także znacząco ułatwić sam proces odnajdywania usterek. Nierzadko jednak złącza diagnostyczne odpowiedzialne za ich poszukiwanie wywołują dodatkowe problemy. Warto więc zapoznać się z podstawowymi błędami komputera diagnostycznego aby wiedzieć, jak ich uniknąć.

Poleganie na interfejsie

Obecnie producenci samochodów poszczególnych marek zwykle udostępniają własne oprogramowania, jednak dobór interfejsu diagnostycznego nie jest trudny. Zdecydowana większość urządzeń korzysta z osobnego systemu do wyświetlenia kodów zaistniałych błędów, więc nie ma potrzeby inwestycji w dodatkowe oprogramowanie diagnostyczne. Źródłem problemów nie są jednak programy komputerowe, ale sami diagności. Przeprowadzają oni badania jedynie w celu uzyskania kodów błędów, a te bez możliwości dokonania profesjonalnej interpretacji są zazwyczaj niemal całkowicie bezużyteczne.

Analizowanie czasu

Jeżeli samochód nie był wcześniej podłączony do komputera diagnostycznego, wyświetlona lista błędów może być stosunkowo długa. Niektóre modele samochodów posiadają zaimplementowany mechanizm okresowego czyszczenia pamięci, przez co rozmaite kody mogą zostać usunięte nawet bez naprawy usterki. Diagnosta powinien więc spisać wszystkie dostępne błędy, a następnie dokonać czyszczenia oraz ponownie przeprowadzić diagnostykę. Po weryfikacji można ocenić, które kody wciąż pozostają aktualne. Pozwala to na orientacyjne określenie czasu, w którym wystąpił określony problem oraz przeanalizowanie, czy udało się go od tamtej pory bezpiecznie usunąć.

Naprawa nieodpowiedniego elementu

Komputerowa diagnostyka samochodów teoretycznie pozwala na bardzo precyzyjne zlokalizowanie usterek. Mechanik nie powinien jednak poprzestawać wyłącznie na odnalezieniu podstawowego źródła problemu. Jego rzeczywiste przyczyny mogą bowiem wynikać nie tylko z niewłaściwej pracy konkretnego elementu. Na przykład, nie rozpoznawana przez komputer usterka pompy paliwa wynika często z prawidłowo odczytanych błędów EGR. Komputerowa diagnostyka samochodów stanowi więc jedynie punkt wyjścia i nie daje gotowych rozwiązań. Dla dobrego diagnosty uzyskane kody błędu będą zaledwie wskazówkami, które ułatwiają rozpoznanie rzeczywistego charakteru usterki.

Niezachwiana wiara w sprzęt diagnostyczny

Interfejs diagnostyczny bywa bardzo pomocny, jednak nierzadko samo wykazanie błędu może stać się problemem. Sygnalizacja usterki wynika czasem nie tyle z powodu wady mechanicznej, co na przykład wystąpienia krótkiego spięcia. Wymagana jest wówczas odpowiednia reakcja, jednak diagnostyka komputerowa nie może całkowicie zastąpić fachowej analizy mechanika. Obdarzanie sprzętu diagnostycznego nadmiernie dużym zaufaniem może doprowadzić do serii kosztownych i zbędnych napraw. Obsługą komputera diagnostycznego powinien się więc zajmować jedynie diagnosta o bardzo dużej wiedzy oraz sporej intuicji, który będzie w stanie umiejętnie odczytać wszystkie fałszywe sygnały i ostrzeżenia.

Autor: www.autotesto.pl.

Komentarze