Najtańsze ubezpieczenie OC - jak je kupić?

Kupno ubezpieczenia OCZakłady ubezpieczeń wyliczają cenę komunikacyjnego ubezpieczenia OC, biorąc pod uwagę wiele czynników. Znaczenie ma zarówno to, jaki pojazd podlega ubezpieczeniu, jak i jego posiadacz. Lista istotnych czynników jest długa. Co możesz zrobić, żeby korzystać z najtańszego ubezpieczenia OC? Które czynniki są najważniejsze?

Od czego zależy cena ubezpieczenia OC?

Komunikacyjne ubezpieczenie OC i jego zakres są regulowane ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe musi je zapewnić swoim klientom z dokładnie takim samym zakresem ubezpieczenia. Takie same w każdym towarzystwie są również minimalne sumy gwarancyjne, które od 31 grudnia 2018 roku wynoszą 5,21 mln euro dla szkód osobowych i 1,05 mln euro dla szkód majątkowych. Na liście czynników, które wpływają na wysokość ceny za OC, są takie, które mają bardzo duży wpływ oraz takie, których wpływ jest mniejszy. Co więcej, każdy zakład ubezpieczeń może mieć własną politykę kształtowania cen ubezpieczenia. Nie jest powiedziane, że w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych (TU) te same czynniki będą mieć najwyższą wagę, zwróćmy jednak uwagę na te, które najczęściej będą mieć kluczowe znaczenie:

  • Wypracowane zniżki na OC - za każdy rok, w którym z twojego ubezpieczenia OC nie zostanie wypłacone odszkodowanie, otrzymasz zniżkę na OC. Jej wysokość uzależniona jest od danego TU. Najczęściej będzie to 5-10 proc. za jeden rok. Jeśli ubezpieczasz swój pierwszy pojazd, to nie masz żadnych zniżek, zatem cena ubezpieczenia będzie wysoka. Analogicznie z wysokim kosztem ubezpieczenia OC musisz się liczyć, jeśli w poprzednich latach powodowałeś wiele szkód, które poszkodowani zgłosili do twojego zakładu ubezpieczeń. Na przykład kilka szkód w ciągu jednego roku może oznaczać, że TU naliczy ci kilkaset procent zwyżki na OC.
  • Wiek kierowcy - kolejny czynnik o bardzo dużym znaczeniu. Najczęściej prowadzący pojazdy, którzy mają do 26 lat, muszą się liczyć ze zwyżką na OC. Zakłady ubezpieczeń analizują m.in. statystyki wypadków i wiedzą, że młodzi kierowcy są najczęstszymi sprawcami takich zdarzeń drogowych. Według danych Głównej Komendy Policji z 2018 roku młodzi kierowcy, w wieku 18-24 lat, mieli zdecydowanie najwyższy wskaźnik liczby wypadków na 10 tys. osób - 17,5. Dla porównania drugą w kolejności grupą wiekową pod tym względem są kierowcy mający 25-39 lat, z wynikiem 9,8. W omawianym roku młodzi kierowcy byli sprawcami 5 113 wypadków, w których zginęło 428 osób, a 6 734 zostały ranne[i].
  • Czas posiadania prawa jazdy - jeśli dopiero co zdałeś prawo jazdy, to również musisz się liczyć ze zwyżką na OC. Najczęściej dotyczy ona kierowców, którzy posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami nie dłużej niż od 3 lat.
  • Stan cywilny - kierowcy, którzy założyli rodzinę i mają dzieci, mogą liczyć na niższą cenę za OC niż np. single. Po prostu statystycznie posiadacze pojazdów, którzy podróżują ze swoją rodziną, są sprawcami mniejszej liczby wypadków, tj. jeżdżą ostrożniej.
  • Miejsce rejestracji pojazdu - znaczenie ma już nie tyle miejsce rejestracji pojazdu, ile główne miejsce jego użytkowania. Jeśli mieszkasz w małej miejscowości, to zapłacisz za OC mniej, niż gdybyś ten sam pojazd zarejestrował w dużym mieście. Jeśli jednak rejestrujesz pojazd w małej miejscowości, ale i tak korzystasz z niego przede wszystkim w pracy, w dużym mieście, to wpłynie to na wysokość ceny za OC.
  • Przebieg pojazdu - przy składaniu wniosku najczęściej musisz podać obecny przebieg pojazdu i zadeklarowany przebieg na kolejny rok. To również może mieć wpływ na cenę za OC.

Najtańsze ubezpieczenie OC

Powyższe przykłady to tylko wybrane pozycje - takich czynników, od których zależy cena, jest więcej, m.in. wpływ na nią mogą mieć parametry samochodu. Jeśli zamierzasz kupić np. ubezpieczenie samochodu w Axa Direct, to zacznij od sprawdzenia w kalkulatorze online na stronie TU, ile faktycznie zapłacisz za to ubezpieczenie.

Ocena: 5.0