Rodzaje innowacji w usługach motoryzacyjnych

Rodzaje innowacji w usługach motoryzacyjnychW usługach motoryzacyjnych można wyróżnić następujące rodzaje innowacji: produktowe, technologiczne, ekologiczne i w zarządzaniu. Serwisy samochodowe generują przeważnie innowacje o małej skali, w większości polegające na zakupach wyposażenia i naśladowaniu, tzw. imitacje. Innowacje o dużej skali powstają przede wszystkim po stronie producentów samochodów i dostawców podzespołów.

Innowacje produktowe, mają w gospodarce rynkowej podstawowe znaczenie i wiąże to się z faktem, na który zwrócił uwagę Schumpeter, iż współczesna forma konkurencji jest konkurencją z nowymi produktami, a nie tylko cenami. Ma to szczególnie znaczenie w branży motoryzacyjnej, gdzie wprowadzanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych w samochodach implikuje innowacje w usługach motoryzacyjnych.

Przykładem takich relacji może być wprowadzenie podzespołów elektronicznych w pojazdach samochodowych - co spowodowało konieczność wprowadzenia nowych specjalności usług motoryzacyjnych. Wzrost znaczenia ekologii spowodował zmianę w konstrukcji samochodów, zmiany w przyrządach diagnostycznych, powstały nowe, specjalistyczne narzędzia nowe procedury obsługowo-naprawcze.

Innowacje produktowe w tej branży - to przede wszystkim nowe usługi poszerzające ofertę i przynoszące korzyści zarówno dla serwisu jak i dla jego klientów. Najwięcej innowacji tego rodzaju powstaje w takich dziedzinach funkcjonowania warsztatu jak serwis samochodu i obsługa klienta, handel oraz usługi specjalistyczne.

Niezależne warsztaty naprawy samochodów w latach 2001-2004 znacznie rozszerzyły zakres usług i oferty dla klienta. Do najczęściej proponowanych innowacji w zakresie obsługi klienta należały:

  • zwiększenie ilości obsługiwanych marek samochodów,
  • wprowadzenie systemów nowoczesnej diagnostyki komputerowej,
  • wprowadzenie szerszego asortymentu montowanych akcesoriów bez konieczności magazynowania - zamawianie akcesoriów przez Internet,
  • wprowadzenie rejestru historii obsługi i naprawy samochodu,
  • poszerzenie zakresu pomocy drogowej,
  • wprowadzenie systemów nowoczesnej diagnostyki,
  • przeprowadzenie drobnych napraw w miejscu powstania awarii,
  • poprawa warunków oczekiwania na naprawę.

Niektóre z przytoczonych zmian są uznawane jako standard, zwłaszcza w dużych warsztatach wielostanowiskowych i w warsztatach autoryzowanych, natomiast w małych serwisach niezależnych, należących do większości, zalicza się je do działań innowacyjnych. gdyż nadal wiele z nich spotyka się sporadycznie, np. diagnostyka komputerowa, rejestr historii napraw czy też odpowiednia poczekalnia dla klientów.

Komentarze