Ubezpieczenie OC przewoźnika, rodzaje oraz różnice, co warto wiedzieć

Ubezpieczenie przewoźnikaPlanujesz przeprowadzkę, zajmujesz się sprzedażą przez internet, mniej lub bardziej intensywnie korzystasz z usług firm przewozowych? A czy zastanawiasz się czasem, czy dobra materialne, które powierzasz przewoźnikom, są bezpieczne?

Być może nigdy jeszcze nie zdarzyła ci się żadna przykra niespodzianka i nie masz realnych powodów do obaw, wiedz jednak, że takie szkody się zdarzają, a najlepszym zabezpieczeniem przed stratami materialnymi, które możesz w ich wyniku ponieść, jest posiadane przez przewoźnika ubezpieczenie OC.

OCP (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika) jest w Polsce nieobowiązkowe - firma transportowa może je wykupić, ale nie obliguje jej do tego prawo. Jednak rynek sam wymusza na przewoźnikach konieczność posiadania takiego ubezpieczenia, oferując im co najmniej kilka możliwości. Czy przeciętny klient firmy transportowej powinien się w nich orientować? W pewnym stopniu na pewno tak, choć profesjonalnej wiedzy nie musisz oczywiście posiadać. Od tego są profesjonaliści.

Przewóz

Rodzaje ogólnych ubezpieczeń OC

Te dwa rodzaje ubezpieczeń musisz potrafić rozróżnić. Są to:

  • Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego na terytorium Polski,
  • Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego na terytorium państw Unii Europejskiej.

W praktyce firmy transportowe ograniczają się do wykupu ubezpieczeń, które są im niezbędne do prowadzenia podstawowej działalności. Jeśli jakaś firma świadczy usługi transportowe na terenie kraju (np. przeprowadzki Kraków - Warszawa lub dowolne inne miejsca w Polsce) nie ma potrzeby posiadać ubezpieczenia obejmującego Unię Europejską, chyba że trafiają do niej klienci przeprowadzający się ze wspomnianego wyżej Krakowa do innego kraju. Przewoźnik powinien wtedy zadbać o rozszerzenie ochrony OC, a właściwie o wykupienie polisy międzynarodowej.

Jak ubezpieczane są przeprowadzki?

W rzeczywistości działalność przeprowadzkowa ma nieco inną specyfikę, toteż w celu zabezpieczenia interesów firm świadczących usługi tego typu, ubezpieczyciele wprowadzają dodatkowo ubezpieczenie OC działalności przeprowadzkowej, przy czym wyodrębnia się w nim dwa rodzaje odpowiedzialności: odpowiedzialność kontraktową i odpowiedzialność deliktową.

Odpowiedzialność kontraktowa odnosi się do szkód powstałych w związku z niewywiązaniem się z umowy, która łączy przewoźnika i jego klienta. Odpowiedzialność deliktowa obejmuje szkody powstałe w związku z działalnością przewoźnika, niezależnie od tego, czy strony zaangażowane w zdarzenie (szkodę) łączył wcześniej jakiś stosunek prawny.

Przykład

Firma przeprowadzkowa wskutek niedopatrzenia lub zaniedbania niszczy część przewożonego mienia - to skutkuje powstaniem odpowiedzialności kontraktowej, bo przewoźnik nie wywiązał się z umowy. Odpowiedzialność deliktowa pojawi się w sytuacji, w której ta sama firma, w trakcie przeprowadzki, uszkodzi lub zniszczy mienie osób trzecich np. mienie sąsiada przeprowadzającej się osoby. Sąsiad jest w tym przypadku podmiotem, którego nie łączyła z firmą żadna wcześniejsza umowa. Tak zwany stosunek zobowiązaniowy powstaje samoistnie - przewoźnik (firma przeprowadzkowa) jest zobowiązany do naprawienia powstałej szkody. Roszczenie z tego tytułu można pokryć z ubezpieczenia OC, o ile przewiduje ono odpowiedzialność deliktową.

Za dużo tego?

Jeśli nie masz czasu ani ochoty zagłębiać się w specyfikę ubezpieczenia posiadanego przez twojego przewoźnika pamiętaj, że w branży transportowej pojawia się jeszcze ubezpieczenie typu "all risk" - jak sama nazwa wskazuje, obejmuje ono wszystkie ryzyka pojawiające się w transporcie. To najdroższa, ale i najbardziej uniwersalna opcja.

Źródło: www.ptuprzeprowadzki.pl.

Komentarze