Co to jest logistyka i jakie są rodzaje logistyki?

LogistykaSą pewne rzeczy i wydarzenia, które trzeba rozplanować odpowiednio dużo wcześniej, biorąc pod uwagę różne kluczowe kryteria. Tym zajmuje się pewna dziedzina, zwana logistyką.

Logistyka? A co to takiego?

Czym jest logistyka? To nic innego jak proces systemowego i zintegrowanego planowania i zarządzania całym łańcuchem dostaw, przepływem jakichś produktów i informacji. Logistyka jest niezwykle ważna na rynku - dotyczy zarówno jak i wielkich koncernów i korporacji, tak i małych przedsiębiorstw.

Obejmuje planowanie, realizowanie, a także kontrolowanie przepływu określonego towaru. W logistyce kluczowe jest podejmowanie takich decyzji, które przy zachowaniu zasad ergonomii i ekonomii, przyniosą danemu przedsiębiorstwu lub osobie względnie jak największe możliwe korzyści i jak najmniej strat.

Coś więcej niż tylko transport

Logistyka kojarzy się z transportem - słusznie, ale to tylko pewna część tego, czym logistyka się zajmuje - to cały szereg zadań i działań - począwszy od planowania, przez realizację, a także kontrolę. To także kontrola zapasów i procesy zaopatrzeniowe przy jednoczesnym przewidywaniu popytu i realizacja zamówień, w tym także obsługa klienta, przepływ informacji, pakowanie towaru, transport, obsługa zwrotów i reklamacji, a ponadto, gospodarowanie odpadami.

Cele i zadania

Zadania powierzone logistykom polegają m.in. na jak najbardziej możliwym skróceniu i przyspieszeniu wszystkich procesów na każdym etapie dystrybucji danego towaru. Bardzo ważna jest minimalizacja kosztów transportu, a także optymalizacja działań, prowadząca do osiągnięcia zamierzonych celów w jak najszybszy i najlepszy możliwy sposób.

Zatem, logistyka zajmuje się niczym innym jak minimalizacją kosztów, ewentualnych strat i czasu transportu danego towaru, jednak przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu i jakości oferowanych usług. Dziedzina ta wpływa na kreowanie popytu na dany produkt, a przez to, poniekąd, preferencje klientów. W dużej mierze poprawia jakość procesu zarządzania.

Rodzaje logistyki

Ze względu na obszar i zasięg oddziaływania logistyka została podzielona na kilka rodzajów:

 • mikrologistyka - skupia w sobie obszar tylko jednego przedsiębiorstwa,
 • mezologistyka, obejmująca obszar pojedynczego działu gospodarki,
 • makrologistyka - skupia obszar całej gospodarki krajowej,
 • eurologistyka - skupia obszar całej Europy,
 • logistyka globalna - skupia obszar całego świata.

Ze względu na obszar zainteresowań, logistyka dzieli się na:

 • logistykę zaopatrzenia - obejmuje zaopatrywanie danego przedsiębiorstwa,
 • logistykę produkcji - chodzi tam o planowanie, sterowanie i synchronizację,
 • logistykę dystrybucji - czyli nic innego jak kształtowanie, sterowanie i kontrola całego procesu logistycznego,
 • logistykę transportu - obejmuje planowanie i wszelkie sprawy, dotyczące transportu danego towaru,
 • logistykę marketingową - skupia w sobie zadania, dotyczące zaopatrzenia i dystrybucji,
 • ekologistykę zużytych opakowań,
 • logistykę odzysku,
 • logistykę miejską, która zarządza zadaniami i procesami w mieście,
 • e-logistykę, wykorzystującą Internet.

Część informacji pochodzi z leksykonu logistycznego: www.e-promag.pl.

Komentarze