Jak ustawiać znaki drogowe informacyjne?

Znaki drogowe informacyjneZnaki drogowe informacyjne to grupa oznakowania pionowego, która informuje kierujących pojazdami o obowiązujących zasadach poruszania się po konkretnych drogach. Co więcej, informacyjne oznakowanie drogowe wskazuje też na newralgiczne elementy w przestrzeni publicznej, jak np. parkingi lub toalety publiczne. Chcesz dowiedzieć się, jak prawidłowo ustawiać znaki drogowe informacyjne? Sprawdź poniższy poradnik, a poznasz kilka obowiązujących zasad.

Znaki drogowe informacyjne - jakie są podstawowe warunki ich prawidłowego ustawienia?

Dokładne przepisy dotyczące tego, jak powinny być prawidłowo ustawione znaki drogowe informacyjne są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń BRD i warunków ich umieszczania na drogach.

Jakie przepisy muszą znać zarządcy odpowiedzialni za rozmieszczenie znaków drogowych informacyjnych w infrastrukturze drogowej? Kilka z nich brzmi następująco:

  • znaki drogowe informacyjne muszą być umieszczone po prawej lub lewej stronie jezdni,
  • oznakowanie informacyjne może znajdować się bezpośrednio nad pasami ruchu lub obok nich,
  • jeśli znak drogowy informacyjny występuje jako powtórzenie drogowskazu, wtedy powinien znajdować się w poprzecznym przekroju drogi, o ile infrastruktura drogowa pozwala na takie rozmieszczenie znaków.

Warto też mieć na uwadze, że aktualne przepisy wymuszają na zarządcach montaż znaków drogowych informacyjnych na specjalnie przygotowanych konstrukcjach wsporczych. Te powinny mieć odpowiednie certyfikaty jakości potwierdzające zgodność z tzw. Polską Normą. Dodatkowo do montażu znaków drogowych informacyjnych i innych oznaczeń można wykorzystać: słupy telekomunikacyjne, ściany budynków, latarnie, maszty sygnalizatorów oraz inne konstrukcje w przestrzeni publicznej.

Montaż znaków drogowych informacyjnych - jakie odległości trzeba zachować pomiędzy znakami?

Przepisy w Polsce określają też odległości, w jakich powinny zostać umiejscowione znaki drogowe informacyjne na drogach publicznych i w przestrzeni miejskiej. To podstawa, aby rozmieszczone oznakowanie było czytelne i pozytywnie wpływało na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami znak drogowy informacyjny powinien być umieszczony od innych oznaczeń drogowych w odległości minimum:

  • 50 metrów na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 90 km/h,
  • 20 metrów na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h,
  • 10 metrów na pozostałych drogach.

Zarządcy odpowiedzialni za rozmieszczenie znaków drogowych informacyjnych, ostrzegawczych, nakazu i zakazu powinni stosować się do tych wymogów technicznych. W przeciwnym razie błędnie rozmieszczone znaki drogowe mogłyby negatywnie rzutować na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Warto też dodać, że poszczególne znaki drogowe informacyjne muszą być umieszczane na odpowiedniej wysokości na konstrukcjach wsporczych. W obszarze zabudowanym to minimum 2 metry lub 2,20 metra w przypadku umieszczenia znaku na chodniku. Poza obszarem zabudowanym oznakowanie drogowe trzeba umieścić na wysokości minimum 2 metrów ponad jezdnią.

Warunki techniczne dla znaków drogowych informacyjnych - gdzie kupić legalne oznakowanie?

Jeśli działasz jako zarządca drogi lub właściciel posesji i chcesz umieścić znaki drogowe informacyjne w wybranych miejscach na drodze, koniecznie zamów sprawdzone oznakowanie spełniające normy i warunki techniczne pozwalające na bezpieczne i trwałe umieszczenie znaków drogowych wzdłuż jezdni.

Znaki drogowe informacyjne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz spełniające wszystkie wymogi techniczne możesz zamówić na stronie sklepu internetowego: https://znakidrogowe24.pl/znaki_drogowe_informacyjne.

Wystarczy, że złożysz zamówienie online, dostosujesz się do aktualnych wymogów technicznych odnośnie do montażu znaków drogowych informacyjnych i zamontujesz je na stabilnych konstrukcjach wsporczych. Dzięki temu infrastruktura drogowa będzie oznakowana tak, aby była w pełni bezpieczna dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Komentarze