Uszkodzone samochody - jakie kroki podjąć po wypadku drogowym?

Uszkodzone samochodyW momencie, gdy przydarzy nam się wypadek drogowy, należy podjąć szereg odpowiednich kroków. Przede wszystkim należy właściwie zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz powiadomić policję. W poniższym artykule prezentujemy szereg przydatnych informacji na temat tego, jak należy postępować po wypadku samochodowym.


Wypadek drogowy - jak należy postępować w takiej sytuacji?

Do wypadków na polskich drogach dochodzi dość często. Mimo tego, w dalszym ciągu niewiele osób wie, jak należy postępować w takiej sytuacji. Zdecydowanie najważniejsze jest odpowiednie zabezpieczenie miejsca zdarzenia a także udzielenie pomocy osobom poszkodowanym.

W jaki sposób trzeba zabezpieczyć miejsce wypadku? Przede wszystkim powinno to polegać na uruchomieniu świateł awaryjnych i postojowych w pojeździe. Kolejna kwestia to postawienie na drodze trójkąta ostrzegawczego - w zależności od tego, na jakiej drodze się znajdujemy, musi on być ustawiony bliżej lub dalej samochodu.

Następnie należy przejść do weryfikacji, czy są osoby poszkodowane. Dobrze, gdy znamy zasady pierwszej pomocy, ponieważ jej udzielenie może sprawić, że uratujemy komuś życie. W przypadku zaobserwowania osób wymagających hospitalizacji należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112. Jeśli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy, tego typu umiejętności pozyskuje się podczas kursu na prawo jazdy. Warto zatem przypominać sobie najważniejsze zasady, aby w razie takiej konieczności móc wykorzystać swoje umiejętności w praktyce i pomóc innym.

Kolejna niezwykle ważna kwestia to udokumentowanie zdarzeń na miejscu wypadku. Zdjęcia i filmy wideo mogą być potrzebne np. na policji bądź podczas ubiegania się o odszkodowanie w ramach obowiązkowej polisy OC. Bardzo istotne jest też to, by uczestnicy wypadku wymienili się swoimi danymi osobowymi, takimi jak imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu itd. Uczestnicy wypadku powinni też pozostać na miejscu zdarzenia do momentu, gdy zjawią się służby oraz udzielone zostaną wszelkie informacje na temat tego, co się wydarzyło.

Jeśli w wypadku są uszkodzone samochody, wówczas uczestnicy zdarzenia nie mogą się nimi poruszać. W takim przypadku można na przykład skorzystać z samochodu zastępczego, który jest oferowany w ramach polisy AC.

Komentarze