Organizacja transportu ponadnormatywnego - krok po kroku

Transport ponadnormatywnyO transporcie ponadgabarytowym (lub ponadnormatywnym) mówimy, gdy wymiary przewożonego ładunku przekraczają wymiary określone w przepisach ruchu drogowego. Aktualnie, na drogach pojawiają się zwyczajowo zestawy o wymiarach maksymalnych - 2,5 metra szerokość, 18,5 metra długość, 4 metry wysokość, 42 tony tonaż. Wszystko, co powyżej, zaliczane będzie do "gabarytów", wśród których pojawiają się często konstrukcje stalowe, maszyny rolnicze, elementy statków itp.

W logistyce transportowej zaleca się unikania nadawania drogą lądową tego typu ładunków (skłaniając się w stronę transportu kombinowanego), a jeśli już, to maksymalnie skracając trasę. Nic w tym dziwnego, bo transport ponadgabarytowy nie tylko niekorzystnie wpływa na nawierzchnię drogi, ale jest też sporym utrudnieniem dla codziennej komunikacji drogowej. Z tych powodów jego organizacja wiąże się ze spełnieniem szeregu wymogów formalnych oraz skrupulatnym planowaniem.

Wniosek o udzielenie pozwolenia na przejazd

Pierwszym krokiem spedycji nadającej ładunek o nietypowych wymiarach powinno być uzyskanie odpowiednich pozwoleń na przejazd. O te ubiegać się trzeba u zarządców poszczególnych odcinków trasy, którą trzeba pokonać (starosta, zarząd autostrad itp.). Transportu międzynarodowe wymagają dodatkowo zgody Urzędu Celnego.

W zależności od rozmiarów i typu towaru zostanie on zakwalifikowany do jednej z siedmiu kategorii. Wniosek poddany zostanie ścisłej kontroli, a dołączyć do niego trzeba dokładną specyfikację ładunku z ekspertyzą dot. wpływu przejazdu na stan pokonywanych dróg oraz opis proponowanej trasy. Analizowane też będzie ewentualne zagrożenie podczas przejazdów mostami, wiaduktami, wąskimi odcinkami jezdni. Jednym z najważniejszych kryteriów oceny jest nacisk osi na nawierzchnię na poszczególnych odcinkach drogi i oraz konieczność zapewnienia dodatkowej infrastruktury umożliwiającej przejazd (jak de instalacja ronda np.)

Wymogi dotyczące bezpieczeństwa transportu

Organ wydający pozwolenie może zażądać dodatkowych obostrzeń, jak eskorty policji czy pilotażu przejazdu, które bezwzględnie muszą zostać dopełnione. Ustawa Prawo u Ruchu Drogowym przewiduje też szereg wyłączeń, dopuszczając transport "gabarytów" bez zezwoleń w niektórych przypadkach. W wydanym zezwoleniu zarządca drogi określi najpewniej datę i czas przejazdu, w innym terminie przejazd uznany będzie za nielegalny. Organizator transportu ponadgabarytowego jest też zobowiązany do odpowiedniego oznaczenia konwoju, tak by zmaksymalizować bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. W niektórych przypadkach za zasadne uznaje się jednak czasowe zamknięcie poszczególnych odcinków trasy. Dla przewoźnika niedopuszczalne są też jakiekolwiek odstępstwa od trasy, chyba że spowodowane są siłą wyższą.

Unormowanie wszystkich aspektów formalnych przed przejazdem ponadnormatywnym jest ważne nie tylko w oczywistym kontekście bezpieczeństwa osób i mienia, ale też z uwagi na wysokie kary przewidziane w ustawie, dla tych, którzy do zaleceń się nie dostosują. Kary się łączą, a w zależności od charakteru popełnionego wykroczenia i kategorii ładunku, wynoszą od 1500 do 6000 złotych.

Autor: www.hvlft.com.

Komentarze