Innowacje technologiczne w warsztatach samochodowych

Innowacje technologiczne w warsztatach samochodowychInnowacja technologiczna zwykle prowadzi do innowacji produktowej. W przypadku innowacji na rynku usług, a zatem i usług motoryzacyjnych, innowacja produktu i innowacja technologii łączy się i może być jednocześnie uznana zarówno jako innowacja produktowa i innowacja technologiczna.

Innowacje technologiczne w warsztatach samochodowych przejawiają się zmianami w wyposażeniu i w procesach obsługowo-naprawczych, obniżają koszty usług i zwiększają ich efektywność. W dziedzinie wyposażenia zmiany polegają na wprowadzaniu do serwisu nowoczesnych narzędzi i sprzętu diagnostycznego, sieci informatycznej, urządzeń specjalistycznych i tworzenie nowych stanowisk obsługowo-naprawczych. Zmiany w wyposażeniu serwisu zarówno w dziedzinie narzędzi ręcznych jak i mechanicznych oraz w dziedzinie sprzętu diagnostycznego stwarzają dla serwisów nowe możliwości świadczenia usług.

Przysparzają korzyści ekonomiczne, ergonomiczne, technologiczne i poprawiają warunki bezpieczeństwa i higieny pracy co w konsekwencji prowadzi do poprawy konkurencyjności serwisu samochodowego na rynku. Korzyści ekonomiczne polegają na zwiększonej wydajności pracy i zakresu usług, które rekompensują wydatki na zakup nowoczesnych narzędzi i sprzętu.

Korzyści technologiczne również wpływają na konkurencyjność, gdyż zapewniają trafną diagnozę usterek i właściwą jakość naprawy samochodu, którą jest łatwiej uzyskać przy pomocy narzędzi zmechanizowanych. Efektem ergonomicznym jest to, że mimo wielokrotnie wyższej wydajności wysiłek fizyczny mechanika wykorzystującego nowoczesne narzędzia i sprzęt diagnostyczny ulega znacznemu zmniejszeniu. W zamian za te korzyści mechanik samochodowy w większy stopniu niż dotychczas musi wykorzystywać wiedzę o budowie i obsłudze współczesnych samochodów.

Do sektora warsztatów samochodowych należą też firmy wielostanowiskowe, które oprócz typowej obsługi i naprawy samochodu świadczą różne usługi specjalistyczne, np.: napraw ogumienia, blacharskie, lakiernicze, myjnie samochodowe, napraw przekładni automatycznych itp. W małych warsztatach usługi specjalistyczne przesądzają o ich profilu działalności. Wyposażenie warsztatów świadczących usługi specjalistyczne charakteryzuje się dużym zaawansowaniem technicznym i inwestycyjnym. Innowacje w wyposażeniu niosą ze sobą możliwości poszerzenia asortymentu usług i poprawy ich jakości.

Procesy obsługowo naprawcze samochodów określają porządek prac lub operacji wykonywanych zgodnie z wymogami technicznymi. Inaczej mówiąc jest to wszystko co się dzieje w warsztacie, czyli co i w jakiej kolejności jest wykonywane. Innowacje w procesach obsługi i napraw są konsekwencją postępu w konstrukcji samochodu, dużego w nim udziału elektroniki i dodatkowego wyposażenia. Innowacje w technologiach - rozumianych jako sposoby i metody napraw - polegają na skracaniu czasu przestoju samochodu w serwisie czego wymownym przykładem jest mechanizacja niektórych czynności obsługowych lub w co raz większym stopniu stosowana metoda wymiany całych zespołów.

Innym przykładem innowacji jest renowacja lakierów samochodowych, którą można wykonać tradycyjnymi metodami: matowania, polerowania, lub z zastosowaniem odpowiednich środków polerskich i polerowania z użyciem waty bawełnianej.

Komentarze